Det är viktigt för din viktminskning att klargöra ditt mål

För att lyckas med din viktminskning är det viktigt att du vet vad du vill, att du vet vad ditt mål är. Målet bestämmer metoden, och utan ett klart sådant kommer du att famla i blindo.

 • Vad vill du mer specifikt uppnå?
 • Vill du bli slankare eller kanske också fastare i kroppen?
 • Har du en känsla av att kroppen inte riktigt hänger med, att du saknar ork?
 • Behöver du kanske komma i bättre fysisk form snarare än att gå ned i vikt?
 • Vilken vikt strävar du efter, eller vilka mått vill du uppnå?
 • Du kanske behöver öka din muskelvikt istället för att minska din fettvikt?

Många människor säger att deras mål är att ”gå ned i vikt”. Detta är inte ett specifikt mål och i många fall är det heller inte sant. Egentligen skulle målet kanske ha varit att omfördela proportionerna. Om detta bättre skulle överensstämma med din inre bild av hur du vill att din kropp ska se ut, kommer du inte att nöja dig med att ”bara” gå ned i vikt.

För då kommer ju Faktiskt ditt problem att kvarstå. Du kommer att vara smalare men proportionerna vara oförändrade. Eftersom metoden att nå ditt mål bestäms av just målet är det viktigt att definiera detta så noga som möjligt.

När du väl har gjort dig en inre bild av vad du vill uppnå och hur du vill se ut är det viktigt att se över din villighet att åstadkomma detta. Är du tillräckligt motiverad att göra de förändringar som krävs?

Skulle det kanske vara mer fördelaktigt att skjuta upp dina planer till ett bättre tillfälle? Fråga dig själv och försök att vara ärlig:

 • Hur redo är jag egentligen?
 • Är jag villig att göra det som krävs?
 • Är jag villig att följa viktminskningsplanen till ett hundra procent?
 • Är jag villig att ta med mig mat till arbetet istället för att följa med kollegerna ut på lunch?
 • Kommer jag att nöja mig med att äta mer fritt endast en gång i veckan istället för kanske tre?
 • Är jag villig att göra viktminskningen till min första prioritet och låta den, åtminstone för en tid, ta det utrymme som krävs?

Det kommer alltid att uppstå situationer som verkar inkräkta på dina planer. Frågan är bara om du kommer att välja att låta dem stå i vägen. Den här viktminskningsplanen innehåller väldigt lite uppoffring. Därför ger den inte heller någon större känsla av förlust.

Kom ihåg att de människor som innerst inne verkligen vill uppnå ett specifikt mål, alltid lyckas. Det är aldrig någon annan än du själv som står i vägen. Konflikten ligger alltid mellan det ideal du eftersträvar, din villighet, och det arbete som krävs för att nå dit. Frågan är därför inte om du kommer att gå ned i vikt utan om du är villig att göra det som krävs.

Tyvärr, man blir inte vältränad genom att ligga på soffan, även om detta givetvis vore det ideala för den som inte vill träna. Om du inte är villig att göra det som krävs — sätt mer realistiska mål. Och framförallt, det är okej att inte vara villig — du bestämmer själv över din kropp.

Annonser